SDE+ of Postcoderoos.

Om de exploitatie van het dak in de toekomst rendabel te maken, zullen we gebruik moeten maken van overheidssubsidies. Momenteel zijn er 2 opties: SDE+ of Postcoderoos. (Een combinatie van beide is ook mogelijk).

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is een populaire subsidieregeling met een omvangrijk budget (8 miljard euro in 2016), die partijen ondersteunt bij een aanzet tot het produceren van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. Bijvoorbeeld als u op grote schaal zonnepanelen inzet of gebruikmaakt van windenergie. De subsidie wordt altijd verstrekt over een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar. Hiermee wordt de productie van duurzame energie rendabel gemaakt en concurreerbaar met fossiele energie.

De Postcoderoosregeling vloeit voort uit het energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokaal en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een opwek coöperatief zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *