Alle berichten van fdouven

Nieuw profiel

“Een kok voor iedereen is een kok voor niemand” … een bekende uitspraak in de horeca wereld. Wat is als (toekomstig) bedrijf je specialisatie en als persoon je passie. Als verhuurder van de Peelparel zien we graag  exploitanten die een frisse / vernieuwende visie hebben op deze sector. Denk niet alleen in eten en drinken, maar zeker ook aan trends / beleving en activiteiten.

de Peelparel ligt direct aan wandelroutes (Knopen Lopen), direct tegenover het stadspark met vijver. Samen met Party en Sportcenter DE RIET beschikken we over een ruime parking (80 parkeerplaatsen).

SDE+ of Postcoderoos.

Om de exploitatie van het dak in de toekomst rendabel te maken, zullen we gebruik moeten maken van overheidssubsidies. Momenteel zijn er 2 opties: SDE+ of Postcoderoos. (Een combinatie van beide is ook mogelijk).

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is een populaire subsidieregeling met een omvangrijk budget (8 miljard euro in 2016), die partijen ondersteunt bij een aanzet tot het produceren van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. Bijvoorbeeld als u op grote schaal zonnepanelen inzet of gebruikmaakt van windenergie. De subsidie wordt altijd verstrekt over een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar. Hiermee wordt de productie van duurzame energie rendabel gemaakt en concurreerbaar met fossiele energie.

De Postcoderoosregeling vloeit voort uit het energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokaal en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een opwek coöperatief zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting.

Profiel voormalig Restaurant

Het was een restaurant met circa 40 zitplaatsen. De keuken Frans-Hollands georiënteerd. De inrichting was (en is) nog steeds nostalgisch (Grootmoeders tijd) van aard. Aan de voor- en linkerzijde een mogelijkheid tot terras.

Als activiteiten werden er georganiseerd:
* (wijn)proeverijen.
* Streek- en seizoen-arrangementen.
* Fiets- en wandel-routes.

“de Peelparel” ligt direct aan de rondweg van Horst (3500 verkeersbewegingen per dag) en op dezelfde parkeerplaats als Party en Sportcentre “De Riet” (Jump XL trampolinepark, indoor soccerbanen, bowlingbanen en feest-accommodatie).

Peelparel_restaurant_40
Toenmalige advertentie weekblad

Nostalgisch Restaurant.

Historie
Restaurant DE PEELPAREL is al weer sinds zomer 2012 niet in gebruik. Reden hiervan was het vertrek (van de uitbaters) naar Party & Sportcentre  DE RIET

De toenmalige exploitatie van DE RIET was in handen van Jan Muis (Maastricht) en liet duidelijk haar sporen achter. Na 1,5 jaar werd Jan Muis er door de rechtbank van Roermond uitgezet vanwege het laten oplopen van (huur)schulden.

Per 1-1-2016 is DE RIET opnieuw verhuurd aan gemotiveerde exploitanten die hier een nieuwe uitdaging in gevonden hebben. (Trampolinepark, indoor voetbalvelden en exploitatie van het party-centre).

Na het verhuren van DE RIET was het de bedoeling om het restaurantje weer in eigen beheer te gaan exploiteren. Door omstandigheden vond dit geen doorgang en hebben we besloten DE PEELPAREL te gaan verhuren.

Eerste kennismaking

Op 5 februari hebben we op het gemeentehuis te Horst een eerste keer met betrokkenen kennis kunnen maken. Betrokkenen zijn de Gemeente Horst (Faciliterend), Reindonk Energie (Energie Coöperatie)  en Fred Douven (Eigenaar dak). Doel van deze afspraak is een eerste kennismaking en oriënteren of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Er zijn diverse raakvlakken en spreken af om 19 Februari het gesprek voort te zetten bij DE RIET met als eerste punt: Kan het dak het extra gewicht van de zonnepanelen opvangen?

(Reindonk Energie heeft deelneming aan project, na aanvraag en toekenning SDE+, telefonisch beëindigd)

Welk dak en waarom

Inleiding
Vanaf 2024 dienen asbesthoudende daken gesaneerd te zijn. De provincie trekt hier 100 miljoen voor uit. (50 miljoen voor asbestsanering en 50 miljoen voor plaatsing van zonnepanelen waar asbest is geruimd). Momenteel is gedeputeerde Daan Prevoo (SP) bezig met een plan van aanpak. Prevoo vindt dat Rijk en private partners zoals de Rabobank hun steentje moeten bijdragen.

Huidige situatie
Het dak van de voormalige (4 baans) tennishal is ca. 2500 m2. De dakbedekking is van asbesthoudende golfplaten. Deze hal is onderdeel van een Party en Sportcentrrum  en is gesitueerd midden in een woonbuurt.

situatie_dak_vijver
Groen omlijnd = Dak voormalige tennishal  Weltersweide te Horst

Dak voormalige tennishal zonnestroomcentrale?

Onderdeel van het onroerend goed van Douven is het dak van een voormalige (4 baans) tennishal. Het dak is gerealiseerd met asbesthoudende golfplaten. We zijn momenteel aan het oriënteren hoe we deze dakbedekking kunnen vervangen door een andere. Dit zal zo uitgevoerd dienen te worden dat het nieuwe materiaal milieu-neutraal moet zijn. Essentieel is ook dat er eenvoudig zonnepanelen op gemonteerd kunnen worden.Party en Sportcentrum “De Riet”/Jump XL en Bistro Beej Os met meer dan 3800 m2 dakoppervlak.